THỂ LOẠI

Về chúng tôi

Quảng Châu Kydavr Tech. cam kết xây dựng một doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại với vẻ thích thú tương tác thông minh. sản phẩm chính Kydavr: 9D VR, sản phẩm giải trí khác nhau VR, 5Cinema D7D, chiếu tương tác AR, thiết bị vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, VR + kế hoạch hoạt động tích hợp tổng thể.
Đọc thêm
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP